Floating Point ConstantsAçıklama

Tamsayı sabitlerine benzer şekilde, kodu daha okunabilir hale getirmek için kayan nokta sabitleri kullanılır. Kayan nokta sabitleri, ifadenin değerlendirdiği değer için derleme zamanında değiştirilir.

Örnek Kod

n = 0.005;  // 0.005 is a floating point constant

Notlar ve Uyarılar

Kayan nokta sabitleri çeşitli bilimsel gösterimlerde de ifade edilebilir. 'E' ve 'e' geçerli üs göstergeleri olarak kabul edilir.

kayan nokta sabiti aşağıdakileri değerlendirir: ayrıca şunları da değerlendirir:

10.0

10

2.34E5

2.34 * 10 ^ 5

234000

67e-12

67,0 * 10 ^ -12

,000000000067

Ayrıca Bakınız