Temel BilgilerTemel Bigiler bölümü size Arduino platformunun arkasındaki ilke ve teknikler hakkında bazı özel bilgiler verir, tüm pano ailesi ve panolarınıza ne yapacağınızı söylemek için kullandığınız yazılım.                                 
Bir şeyler kullanmaya başlamadan önce biraz bilgi edinmek istiyorsanız, burası doğru yer. Arduino ile uğraşmak istiyorsanız Başlarken sayfasını ziyaret edin.

Basics

Microcontrollers

 • Digital Pinler : Pinlerin nasıl çalıştığı ve giriş veya çıkış olarak yapılandırılmasının ne anlama geldiği.
 • Analog Giriş Pinleri: Analogdan dijitale dönüştürme ve pinlerin diğer kullanımları hakkında ayrıntılar.
 • PWM: AnalogWrite () işlevi, darbe genişliği modülasyonunu kullanarak bir analog çıkışı nasıl simüle eder.
 • Bellek (Memory): Arduino kartında bulunan çeşitli bellek türleri.

Arduino Donanımı'nı daha da geliştirmek mi yoksa sadece bir breadboard üzerinde Arduino kurmak ister misiniz? Bilgisayar korsanlığı bölümüne göz atın.

Programming

 • Komutlar: Arduino kod dilinin her bir teriminin ne anlama geldiğini keşfedin.
 • Değişkenler: Taslakdaki değişkenlerin nasıl tanımlanacağını ve kullanılacağını anlayın.
 • Fonksiyonlar: Taslaktaki işlevleri nasıl tanımlayacağınızı ve kullanacağınızı öğrenin.
 • Kütüphaneler: Arduino Kütüphanelerini kullanma ve kurma.
 • Cores: Arduino Yazılımına yeni bir kart eklemeniz mi gerekiyor? Bağlantı çekirdeğini takın ve yönetin.
 • Vidor HDL ile ilgili temel bilgiler: FPGA programlama dilinin temellerini öğrenin.

Kendi Kütüphanenizi yazma gibi Arduino Yazılımını (IDE) nasıl genişleteceğiniz konusunda yardım mı arıyorsunuz? Bilgisayar korsanlığı bölümüne göz atın.

Other Guides

 • Paralelden Seriale dönüştürme: Arduino'nuzdakinden daha fazla dijital giriş gerekiyorsa, paralel "shift register" kullanın.
 • Serialden Paralele dönüştürme: Arduino'nuzdakinden daha fazla dijital çıkışa ihtiyacınız varsa seri-paralel "shift register" kullanın.
 • Kapasite Ölçer: Bir kondansatörün değerini ölçmek için RC zaman sabitlerinin kullanımını gösterir.
 • Bit Maskesi: Bir veri baytında belirli bitlere nasıl erişileceğini öğrenin.