!= (not equal to)Açıklama

Soldaki değişkeni, operatörün sağındaki değer veya değişkenle karşılaştırır. İki işlenen eşit olmadığında true değerini döndürür. Lütfen farklı veri türlerindeki değişkenleri karşılaştırabileceğinizi ancak bunun öngörülemeyen sonuçlar üretebileceğini unutmayın, bu nedenle imzalı / imzasız tür de dahil olmak üzere aynı veri türündeki değişkenleri karşılaştırmanız önerilir.

Sözdizimi

x != y; // is false if x is equal to y and it is true if x is not equal to y

Parametreler

x : değişken. İzin verilen veri türleri: int , float , double , byte , short , long .
y : değişken veya sabit. İzin verilen veri türleri: int , float , double , byte , short , long .

Örnek Kod

if (x != y) { // tests if x is not equal to y
  // do something only if the comparison result is true
}

Ayrıca Bakınız