(unsigned int)Açıklama

Bir değeri unsigned int veri türüne dönüştürür.

Sözdizimi

(unsigned int)x

Parametreler

x : her türden bir değer

İadeler

Ayrıca Bakınız

LANGUAGE unsigned int