isGraph()Açıklama

Bir karakterin bazı içeriklerle yazdırılıp yazdırılmadığını analiz edin (alan yazdırılabilir, ancak içeriği yoktur). ThisChar yazdırılabilirse true değerini döndürür.

Sözdizimi

isGraph(thisChar)

Parametreler

thisChar : değişken. İzin verilen veri türleri: char .

İadeler

true : thisChar yazdırılabilir durumdaysa.

Örnek Kod

if (isGraph(myChar)) {  // tests if myChar is a printable character but not a blank space.
  Serial.println("The character is printable");
}
else {
  Serial.println("The character is not printable");
}

Ayrıca Bakınız