loop()Açıklama

Başlangıç değerlerini başlatan ve ayarlayan bir setup() işlevi oluşturduktan sonra, loop() işlevi adının önerdiğini kesin olarak yapar ve programınızın değişmesine ve yanıt vermesine izin vererek art arda döngüler yapar. Arduino kartını aktif olarak kontrol etmek için kullanın.

Örnek Kod

int buttonPin = 3;

// setup initializes serial and the button pin
void setup() {
 Serial.begin(9600);
 pinMode(buttonPin, INPUT);
}

// loop checks the button pin each time,
// and will send serial if it is pressed
void loop() {
 if (digitalRead(buttonPin) == HIGH) {
  Serial.write('H');
 }
 else {
  Serial.write('L');
 }

 delay(1000);
}

Ayrıca Bakınız

Komut setup()