detachInterrupt()Açıklama

Verilen kesmeyi kapatır.

Sözdizimi

detachInterrupt(digitalPinToInterrupt(pin)) (önerilir)
detachInterrupt(interrupt) (önerilmez)
detachInterrupt(pin) (Önerilmez. Ayrıca, bu sözdizimi yalnızca Arduino SAMD Kartlarında, Uno WiFi Rev2, Due ve 101'de çalışır.)

Parametreler

interrupt : devre dışı bırakılacak kesme sayısı (daha fazla bilgi için attachInterrupt () bölümüne bakın).
pin : devre dışı bırakılacak kesmenin Arduino pin numarası

İadeler

Hiçbir şey değil

Ayrıca Bakınız