sin()Açıklama

Bir açının sinüsünü hesaplar (radyan cinsinden). Sonuç -1 ile 1 arasında olacaktır.

Sözdizimi

sin(rad)

Parametreler

rad : Radyan cinsinden açı. İzin verilen veri türleri: float .

İadeler

Açının sinüsü. Veri türü: double .

Ayrıca Bakınız

LANGUAGE float

LANGUAGE double

Komut cos()

Komut tan()