* (multiplication)Açıklama

Çarpma , dört birincil aritmetik işlemden biridir. * (Yıldız) operatörü ürünü üretmek için iki işlenen üzerinde çalışır.

Sözdizimi

product = operand1 * operand2;

Parametreler

product : değişken. İzin verilen veri türleri: int , float , double , byte , short , long .
operand1 : değişken veya sabit. İzin verilen veri türleri: int , float , double , byte , short , long .
operand2 : değişken veya sabit. İzin verilen veri türleri: int , float , double , byte , short , long .

Örnek Kod

int a = 5;
int b = 10;
int c = 0;
c = a * b;  // the variable 'c' gets a value of 50 after this statement is executed

Notlar ve Uyarılar

  1. Sonuç, veri türünde depolanabilecek sonuçtan daha büyükse çarpma işlemi taşabilir.

  2. Eğer sayılardan (işlenenler) şamandıra tipinde veya çift tipindeyse, hesaplama için kayan nokta matematiği kullanılacaktır.

  3. İşlenenler float / double veri tipindeyse ve ürünü saklayan değişken bir tamsayı ise, yalnızca integral parça saklanır ve sayının kesirli kısmı kaybolur.

 float a = 5.5; float b = 6.6; int c = 0; c = a * b; // the variable 'c' stores a value of 36 only as opposed to the expected product of 36.3 

Ayrıca Bakınız