returnAçıklama

Bir işlevi sonlandırın ve istenirse bir işlevden çağrı işlevine bir değer döndürün.

Sözdizimi

return;
return value;

Parametreler

value : İzin verilen veri türleri: herhangi bir değişken veya sabit tip.

Örnek Kod

Bir sensör girişini bir eşikle karşılaştırma işlevi

int checkSensor() {
  if (analogRead(0) > 400) {
    return 1;
  }
  else {
    return 0;
  }
}

Return anahtar sözcüğü, büyük olasılıkla buggy kodunun büyük bölümlerini "yorumlamak" zorunda kalmadan bir kod bölümünü test etmek için kullanışlıdır.

 void loop() { // brilliant code idea to test here return; // the rest of a dysfunctional sketch here // this code will never be executed } 

Ayrıca Bakınız