byteAçıklama

Bir bayt, 0 - 255 arasında 8 bit işaretsiz bir sayı saklar.

Sözdizimi

byte var = val;

Parametreler

var : değişken adı.
val : o değişkene atanacak değer.

Ayrıca Bakınız

LANGUAGE byte()