bit()Açıklama

Belirtilen bitin değerini hesaplar (bit 0 1, bit 1 2, bit 2 4 vb.).

Sözdizimi

bit(n)

Parametreler

n : değeri hesaplanacak olan bit

İadeler

Bitin değeri.

Ayrıca Bakınız