shiftIn()Açıklama

Bir bayt veriye bir kerede bir bit kayar. En çok (yani en soldaki) veya en az (en sağdaki) anlamlı bitten başlar. Her bit için, saat pimi yüksek çekilir, bir sonraki bit veri satırından okunur ve daha sonra saat pimi alçaltılır.

Yükselen kenarlarla shiftIn() , shiftIn() yapılan ilk çağrıdan önce, örneğin digitalWrite(clockPin, LOW) çağrısı ile saat piminin düşük olduğundan emin olmanız gerekir.

Not: Bu bir yazılım uygulamasıdır; Arduino ayrıca donanım uygulamasını kullanan ve daha hızlı ancak yalnızca belirli pinlerde çalışan bir SPI kütüphanesi sağlar.

Sözdizimi

byte incoming = shiftIn(dataPin, clockPin, bitOrder)

Parametreler

dataPin : her bir bitin dataPin pin. İzin verilen veri türleri: int .
clockPin : pim dataPin bir okuma sinyal geçiş yapmak için.
bitOrder : bitOrder hangi sıranın kaydırılacağı; MSBFIRST veya LSBFIRST . (Önce En Önemli Bit veya Önce En Az Önemli Bit).

İadeler

Okunan değer. Veri türü: byte .

Ayrıca Bakınız