whileAçıklama

Bir while döngüsü, parantez içindeki ifade () yanlış olana kadar sürekli ve sonsuz bir şekilde döngü yapar. Bir şey test edilen değişkeni değiştirmelidir, aksi halde while döngüsü asla çıkmaz. Bu, kodunuzda, artırılmış bir değişken gibi veya bir sensörü test etmek gibi harici bir koşulda olabilir.

Sözdizimi

while (condition) {
  // statement(s)
}

Parametreler

condition : true veya false değerlendirilen bir boole ifadesi.

Örnek Kod

 var = 0; while (var < 200) { // do something repetitive 200 times var++; } 

Ayrıca Bakınız

Örnek While Loop