isPunct()Açıklama

Bir karakterin noktalama işareti olup olmadığını analiz edin (virgül, noktalı virgül, ünlem işareti vb.). ThisChar noktalama işareti ise true değerini döndürür.

Sözdizimi

isPunct(thisChar)

Parametreler

thisChar : değişken. İzin verilen veri türleri: char .

İadeler

true : thisChar bir noktalama işareti ise.

Örnek Kod

if (isPunct(myChar)) {  // tests if myChar is a punctuation character
  Serial.println("The character is a punctuation");
}
else {
  Serial.println("The character is not a punctuation");
}

Ayrıca Bakınız