isAscii()Açıklama

Bir karakterin Ascii olup olmadığını analiz edin. ThisChar bir Ascii karakteri içeriyorsa true değerini döndürür.

Sözdizimi

isAscii(thisChar)

Parametreler

thisChar : değişken. İzin verilen veri türleri: char .

İadeler

true : eğer buChar Ascii ise.

Örnek Kod

if (isAscii(myChar)) {  // tests if myChar is an Ascii character
  Serial.println("The character is Ascii");
}
else {
  Serial.println("The character is not Ascii");
}

Ayrıca Bakınız