! (logical not)Açıklama

Mantıksal DEĞİL , işlenen false veya tam tersi ise true sonuçlanır.

Örnek Kod

Bu operatör bir if ifadesinin koşulu içinde kullanılabilir.

if (!x) { // if x is not true
  // statements
}

Boole değerini ters çevirmek için kullanılabilir.

 x = !y; // the inverted value of y is stored in x 

Notlar ve Uyarılar

Bitsel değil ~ (tilde) boole değil çok farklı görünüyor! (ünlem işareti veya programcıların dediği gibi "patlama") ama yine de hangisini istediğinizden emin olmalısınız.

Ayrıca Bakınız

LANGUAGE ~ Bitwise NOT