isPrintable()Açıklama

Bir karakterin yazdırılabilir olup olmadığını analiz edin (boş alan bile çıktı üreten herhangi bir karakterdir). ThisChar yazdırılabilirse true değerini döndürür.

Sözdizimi

isPrintable(thisChar)

Parametreler

thisChar : değişken. İzin verilen veri türleri: char .

İadeler

true : thisChar yazdırılabilir durumdaysa.

Örnek Kod

if (isPrintable(myChar)) {  // tests if myChar is printable char
  Serial.println("The character is printable");
}
else {
  Serial.println("The character is not printable");
}

Ayrıca Bakınız