long()Açıklama

Bir değeri long veri türüne dönüştürür.

Sözdizimi

long(x)
(long)x (C stili tür dönüşümü)

Parametreler

x : bir değer. İzin verilen veri türleri: herhangi bir tür.

İadeler

Veri türü: long .

Ayrıca Bakınız

LANGUAGE long