do...whileAçıklama

do…​while döngüsü, koşulun döngünün sonunda sınanması dışında while döngüsüyle aynı şekilde çalışır, böylece do döngüsü her zaman en az bir kez çalışır.

Sözdizimi

do {
  // statement block
} while (condition);

Parametreler

condition : true veya false değerlendirilen bir boole ifadesi.

Örnek Kod

 int x = 0; do { delay(50); // wait for sensors to stabilize x = readSensors(); // check the sensors } while (x < 100); 

Ayrıca Bakınız

Komut break

Komut continue

Komut else

Komut for

Komut goto

Komut if

Komut return

Komut switch...case

Komut while