; (semicolon)Açıklama

Bir ifadeyi sonlandırmak için kullanılır.

Örnek Kod

int a = 13;

Notlar ve Uyarılar

Noktalı virgül içinde bir satırı sonlandırmayı unutmak derleyici hatasına neden olur. Hata metni açık olabilir ve eksik bir noktalı virgülle ilgili olabilir veya olmayabilir. Geçilemez veya görünüşte mantıksız bir derleyici hatası ortaya çıkarsa, kontrol edilecek ilk şeylerden biri derleyicinin şikayet ettiği satırdan önce, yakın çevresinde eksik bir noktalı virgüldür.

Ayrıca Bakınız