scopeAçıklama

Arduino'nun kullandığı C ++ programlama dilindeki değişkenler, kapsam adı verilen bir özelliğe sahiptir. Bu, her değişkenin küresel bir değişken olduğu BASIC gibi dillerin erken sürümlerinin aksine.

Global değişken, bir programdaki her fonksiyon tarafından görülebilen bir değişkendir. Yerel değişkenler yalnızca bildirildikleri işlev tarafından görülebilir. Arduino ortamında, bir fonksiyonun dışında bildirilen herhangi bir değişken (örn. setup() , loop() vb.) Global bir değişkendir.

Programlar daha büyük ve daha karmaşık hale gelmeye başladığında, yerel değişkenler yalnızca bir işlevin kendi değişkenlerine erişmesini sağlamak için yararlı bir yöntemdir. Bu, bir işlev yanlışlıkla başka bir işlev tarafından kullanılan değişkenleri değiştirdiğinde programlama hatalarını önler.

Ayrıca, for döngüsü içinde bir değişkeni bildirmek ve başlatmak da bazen yararlıdır. Bu, yalnızca for loop döngülerinin içinden erişilebilen bir değişken oluşturur.

Örnek Kod

int gPWMval; // any function will see this variable

void setup() {
 // ...
}

void loop() {
 int i;  // "i" is only "visible" inside of "loop"
 float f; // "f" is only "visible" inside of "loop"
 // ...

 for (int j = 0; j < 100; j++) {
  // variable j can only be accessed inside the for-loop brackets
 }
}

Ayrıca Bakınız