breakAçıklama

break , normal döngü koşulunu atlayarak for , while veya do…​while döngüsünden çıkmak için kullanılır. Ayrıca bir switch case deyiminden çıkmak için de kullanılır.

Örnek Kod

Aşağıdaki kodda, sensör değeri eşiği aştığında kontrol for döngüsünden çıkar.

int threshold = 40;
for (int x = 0; x < 255; x++) {
 analogWrite(PWMpin, x);
 sens = analogRead(sensorPin);
 if (sens > threshold) {   // bail out on sensor detect
  x = 0;
  break;
 }
 delay(50);
}

Ayrıca Bakınız