isHexadecimalDigit()Açıklama

Bir karakterin onaltılı basamak olup olmadığını analiz edin (AF, 0-9). ThisChar onaltılık bir basamak içeriyorsa true değerini döndürür.

Sözdizimi

isHexadecimalDigit(thisChar)

Parametreler

thisChar : değişken. İzin verilen veri türleri: char .

İadeler

true : thisChar onaltılık bir basamaksa.

Örnek Kod

if (isHexadecimalDigit(myChar)) { // tests if myChar is an hexadecimal digit
  Serial.println("The character is an hexadecimal digit");
}
else {
  Serial.println("The character is not an hexadecimal digit");
}

Ayrıca Bakınız