unsigned charAçıklama

1 bayt belleği kaplayan işaretsiz veri türü. byte veri tipiyle aynı.

İmzasız karakter veri türü 0-255 arasındaki sayıları kodlar.

Arduino programlama stilinin tutarlılığı için byte veri tipi tercih edilecektir.

Sözdizimi

unsigned char var = val;

Parametreler

var : değişken adı.
val : o değişkene atanacak değer.

Örnek Kod

unsigned char myChar = 240;

Ayrıca Bakınız

LANGUAGE Serial.println