+= (compound addition)Açıklama

Bu, başka bir sabit veya değişkenli bir değişkene ekleme yapmak için kullanışlı bir stenondur.

Sözdizimi

x += y; // equivalent to the expression x = x + y;

Parametreler

x : değişken. İzin verilen veri türleri: int , float , double , byte , short , long .
y : değişken veya sabit. İzin verilen veri türleri: int , float , double , byte , short , long .

Örnek Kod

x = 2;
x += 4; // x now contains 6

Ayrıca Bakınız

LANGUAGE Normal Addition