highByte()Açıklama

Bir sözcüğün yüksek sıralı (en soldaki) baytını (veya daha büyük bir veri türünün ikinci en düşük baytını) ayıklar.

Sözdizimi

highByte(x)

Parametreler

x : her türden bir değer

İadeler

Veri türü: byte .

Ayrıca Bakınız

LANGUAGE word()