noTone()Açıklama

Tone tone() tetiklenen kare bir dalga oluşumunu durdurur. Hiçbir ton üretilmiyorsa hiçbir etkisi yoktur.

Sözdizimi

noTone(pin)

Parametreler

pin : ton üretmeyi bırakacak Arduino pin

İadeler

Hiçbir şey değil

Notlar ve Uyarılar

Birden fazla noTone() farklı perdeler çalmak istiyorsanız, bir sonraki noTone() tone() çağırmadan önce bir noTone() gerekir.

Ayrıca Bakınız