bitWrite()Açıklama

Biraz sayısal değişken yazar.

Sözdizimi

bitWrite(x, n, b)

Parametreler

x : yazılacak sayısal değişken.
n : en küçük anlamlı (en sağdaki) bit için 0'dan başlayarak sayının hangi bitine yazılır.
b : bite yazılacak değer (0 veya 1).

İadeler

Hiçbir şey değil

Örnek Kod

bitWrite() kullanılmadan önce ve sonra Seri Monitöre bir değişkenin değerini yazdırarak bitWrite() kullanımını gösterir.

void setup() {
  Serial.begin(9600);
  while (!Serial) {}  // wait for serial port to connect. Needed for native USB port only
  byte x = 0b10000000;  // the 0b prefix indicates a binary constant
  Serial.println(x, BIN); // 10000000
  bitWrite(x, 0, 1);  // write 1 to the least significant bit of x
  Serial.println(x, BIN); // 10000001
}

void loop() {}

Ayrıca Bakınız