millis()Açıklama

Arduino kartının geçerli programı çalıştırmaya başlamasından bu yana geçen milisaniye sayısını döndürür. Bu sayı yaklaşık 50 gün sonra taşacak (sıfıra geri dönecektir).

Sözdizimi

time = millis()

Parametreler

Yok

İadeler

Programın başlamasından bu yana geçen milisaniye sayısı. Veri türü: unsigned long .

Örnek Kod

Bu örnek kod, Arduino kartı kodun kendisini çalıştırmaya başladığından bu yana geçen milisaniye sayısını seri bağlantı noktasına yazdırır.

unsigned long time;

void setup() {
  Serial.begin(9600);
}
void loop() {
  Serial.print("Time: ");
  time = millis();

  Serial.println(time); //prints time since program started
  delay(1000);          // wait a second so as not to send massive amounts of data
}

Notlar ve Uyarılar

Lütfen millis () için dönüş değerinin unsigned long tipte olduğunu unutmayın, bir programcı int gibi daha küçük veri türleriyle aritmetik yapmaya çalışırsa mantık hataları oluşabilir. long değeri bile, maksimum değeri imzalanmamış muadilinin yarısı olduğundan hatalarla karşılaşabilir.

Ayrıca Bakınız