bitClear()Açıklama

Biraz sayısal değişkeni siler (0 - yazar).

Sözdizimi

bitClear(x, n)

Parametreler

x : biti silinecek sayısal değişken.
n : en az anlamlı (en sağdaki) bit için 0'dan başlayarak hangi bitin silineceği.

İadeler

Hiçbir şey değil

Ayrıca Bakınız