bitSet()Açıklama

Biraz sayısal değişken ayarlar (1'e yazar).

Sözdizimi

bitSet(x, n)

Parametreler

x : biti ayarlanacak sayısal değişken.
n : hangi bitin ayarlanacağı, en küçük anlamlı (en sağdaki) bit için 0'dan başlayarak.

İadeler

Hiçbir şey değil

Ayrıca Bakınız