-- (decrement)Açıklama

Bir değişkenin değerini 1 azaltır.

Sözdizimi

x--; // decrement x by one and returns the old value of x
--x; // decrement x by one and returns the new value of x

Parametreler

x : değişken. İzin verilen veri türleri: int , long (muhtemelen imzasız).

İadeler

Değişkenin orijinal veya yeni azalan değeri.

Örnek Kod

x = 2;
y = --x;  // x now contains 1, y contains 1
y = x--;  // x contains 0, but y still contains 1

Ayrıca Bakınız