tan()Açıklama

Bir açının tanjantını hesaplar (radyan cinsinden). Sonuç negatif sonsuz ile sonsuz arasında olacaktır.

Sözdizimi

tan(rad)

Parametreler

rad : Radyan cinsinden açı. İzin verilen veri türleri: float .

İadeler

Açının tanjantı. Veri türü: double .

Ayrıca Bakınız

LANGUAGE float

LANGUAGE double

Komut cos()

Komut sin()