gotoAçıklama

Program akışını programdaki etiketli bir noktaya aktarır

Sözdizimi

label:

goto label; // sends program flow to the label

Örnek Kod

 for (byte r = 0; r < 255; r++) { for (byte g = 255; g > 0; g--) { for (byte b = 0; b < 255; b++) { if (analogRead(0) > 250) { goto bailout; } // more statements ... } } } bailout: // more statements ... 

Notlar ve Uyarılar

C programlamada goto kullanımı önerilmez ve C programlama kitaplarının bazı yazarları, goto ifadesinin hiçbir zaman gerekli olmadığını iddia eder, ancak mantıklı bir şekilde kullanıldığında, bazı programları basitleştirebilir. Birçok programcının goto kullanımı üzerine kaşlarını çatmasının nedeni, goto ifadelerinin sınırsız kullanımı ile, hiçbir zaman hata ayıklanamayan tanımlanmamış program akışına sahip bir program oluşturmak kolay olmasıdır.

Bununla birlikte, bir goto ifadesinin kullanışlı olabileceği ve kodlamayı basitleştirebileceği durumlar vardır. Bu durumlardan biri, döngüler için derin iç içe geçmiş veya belirli bir durumda mantık blokları halinde kırılmaktır.

Ayrıca Bakınız