1. Basics

 • Analog Read Serial: Bir potansiyometre okuyun, durumunu Arduino Seri Monitöre yazdırın.
 • Bare Minimum: Bir Arduino çizimini başlatmak için gereken minimum kod.
 • Blink: Bir LED'i açar ve kapatır.
 • Digital Read Serial: Bir anahtar okuyun, durumu Arduino Seri Monitöre yazdırın.
 • Fade: Bir LED'in solması için analog çıkış kullanımını gösterir.
 • Read Analog Voltage: Bir analog girişi okur ve gerilimi Seri Monitöre yazdırır.

2. Digital

3. Analog

 • Analog In Out Serial: Bir analog giriş pinini okuyun, sonucu eşleyin ve ardından bir LED'i kısmak veya aydınlatmak için bu verileri kullanın.
 • Analog Input: Bir LED'in yanıp sönmesini kontrol etmek için bir potansiyometre kullanın.
 • Analog Write Mega: Arduino Mega kartı kullanarak 12 LED'i tek tek açıp kapatın.
 • Calibration: Beklenen analog sensör değerleri için bir maksimum ve minimum tanımlayın.
 • Fading: Bir LED'in solması için bir analog çıkış (PWM pin) kullanın.
 • Smoothing: Analog girişin çoklu okumalarını düzgünleştirin.

4. Communication

 • ASCIITable : Arduino'nun gelişmiş seri çıkış işlevlerini gösterir.
 • Dimmer: Bir LED'in parlaklığını değiştirmek için fareyi hareket ettirin.
 • Graph: Verileri bilgisayara gönderin ve İşlemde grafiğini çizin.
 • Midi: MIDI not mesajlarını seri olarak gönderin.
 • Multi Serial Mega: Arduino Mega'da bulunan iki seri bağlantı noktasını kullanın.
 • Physical Pixel: Arduino'nuza İşleme veya Maks / MSP'den veri göndererek bir LED'i açın ve kapatın.
 • Read ASCII String: Bir LED'in solması için virgülle ayrılmış bir tamsayı dizesi ayrıştırın.
 • Serial Call Response: Bir çağrı ve yanıt (el sıkışma) yöntemi kullanarak birden çok değişken gönderin.
 • Serial Call Response ASCII: Bir çağrı ve yanıt (el sıkışma) yöntemi kullanarak birden çok değişken gönderin ve göndermeden önce değerleri ASCII kodlayın.
 • Serial Event: SerialEvent () kullanımını gösterir.
 • Serial Passthrough: Seri ve Seri1 sanal olarak nasıl bağlanacağını gösterir.
 • Virtual Color Mixer: Arduino'dan bilgisayarınıza birden çok değişken gönderin ve bunları İşleme veya Maks / MSP'de okuyun.

5. Control Structures

 • Arrays: For Loop örneğinde bir dizinin nasıl kullanılacağını gösteren bir varyasyon.
 • For Loop Iteration: For döngüsü ve ile birden fazla LED'i kontrol edin.
 • If Statement Conditional: Giriş koşullarını değiştirmek için çıkış koşullarını değiştirmek üzere bir 'if deyimi' kullanın.
 • Switch Case: Ayrık sayıda değer arasında seçim yapma.
 • Switch Case 2: Seri bağlantı noktasında alınan karakterlere göre farklı eylemlerin nasıl gerçekleştirileceğini gösteren ikinci bir anahtar durum örneği.
 • While Statement Conditional: Bir düğme okunurken bir sensörü kalibre etmek için while döngüsü nasıl kullanılır?

6. Sensors

 • ADXL3xx: Bir ADXL3xx ivmeölçer okuyun.
 • Knock: Bir piezo elemanı ile vuruşları tespit edin.
 • Memsic2125: İki eksenli ivmeölçer.
 • Ping: Ultrasonik bir mesafe bulucu ile nesneleri tespit edin.

7. Display

8. Strings

9. USB

Klavye ve Fare örnekleri Leonardo, Micro ve Due'a özgüdür. Kurul için benzersiz olan kütüphanelerin kullanımını gösterirler.

KEYBOARD

 • Keyboard Logout: Geçerli kullanıcıyı tuş komutlarıyla kapatır.
 • Keyboard Message: Bir düğmeye basıldığında bir metin dizesi gönderir.
 • Keyboard Reprogram: Arduino IDE'de yeni bir pencere açar ve Leonardo'yu basit bir göz kırpma programı ile yeniden programlar.
 • Keyboard Serial: Seri bağlantı noktasından bir bayt okur ve bir tuş vuruşu geri gönderir.
 • Keyboard Mouse Control: Fare ve Klavye komutlarını tek bir programda gösterir.

MOUSE

10. Starterkit & BasicKit

11. Arduino ISP

Arduino ISPturns your Arduino into an in-circuit programmer to re-program AtMega chips. Useful when you need to re-load the bootloader on an Arduino, if you're going from Arduino to an AtMega on a breadboard , or if you're making your own Arduino-compatible circuit on a breadboard.

Bridge Library

 • Köprü : Bir web tarayıcısıyla kartın pinlerine erişin.
 • Console ASCII Table: Konsol'a çeşitli biçimler yazdırmayı gösterir.
 • Console Pixel: Konsoldan bir LED kontrol edin.
 • Console Read: Konsoldan bilgileri ayrıştırın ve tekrarlayın.
 • Datalogger: Sensör bilgilerini bir SD kartta saklayın.
 • File Write Script: Process ile bir kabuk betiğinin nasıl yazılacağını ve yürütüleceğini gösterir.
 • HTTP Client: Bir web sayfasını indirip seri monitöre basan basit bir istemci oluşturun.
 • HTTP Client Console: Bir web sayfasını indiren ve Konsol kullanarak WiFi üzerinden seri monitöre basan basit bir istemci oluşturun.
 • Mailbox Read Messages: Bir tarayıcı aracılığıyla REST API kullanarak Arduino işlemciye kısa mesaj gönderin.
 • Process: Linux komutlarını çalıştırmak için Process'in nasıl kullanılacağını gösterir.
 • Remote Due Blink: Çizimin DUE kartlarına uzaktan nasıl yükleneceğini gösterir.
 • Shell Commands: Kabuk komutlarını çalıştırmak için İşlem'i kullanın.
 • SpacebrewYun: Arduino Yazılımında listelenen Örnekler hakkında daha fazla bilgi için Spacebrew belge sayfalarına bakın.
 • Temboo: Arduino Yazılımında listelenen Örnekler hakkında daha fazla bilgi için Temboo belgeleri bölümüne bakın.
 • Temperature Web Panel: Tarayıcı tarafından istendiğinde sensör verilerini web sayfasında yayınlayın.
 • Time Check: Saati ağ zaman sunucusundan alın ve seri monitöre yazdırın.
 • WiFi Status: Geçerli WiFi ağının gücünü raporlayan önceden yapılandırılmış bir komut dosyası çalıştırır.
 • Yun First Config: Seri Monitörü kullanarak ve içindeki birkaç basit soruyu cevaplayarak Yun ürününüzü WiFi ağlarına bir esinti ile bağlayın.
 • Yun Serial Terminal: Linux Terminaline seri monitörden erişin.

EEPROM Library

 • EEPROM Temizle : EEPROM içindeki baytları temizler.
 • EEPROM Read: EEPROM'u okuyun ve değerlerini bilgisayara gönderin.
 • EEPROM Write: Analog girişten EEPROM'a değerleri saklar.
 • EEPROM Crc: EEPROM içeriğinin CRC'sini bir diziymiş gibi hesaplar.
 • EEPROM Get: EEPROM'dan değerler alın ve seriye kayan noktalı yazdırır.
 • EEPROM Iteration: EEPROM bellek konumlarından nasıl geçeceğinizi öğrenin.
 • EEPROM Put: Değişken anlambilim kullanarak değerleri EEPROM'a koyun.
 • EEPROM Update: EEPROM ömrünü uzatmak için A0'dan okunan değerleri EEPROM'a kaydeder ve değeri yalnızca farklıysa yazar.

Esplora Library

BAŞLANGIÇ

EXPERTS

 • Esplora Kart: Esplora'yı bir kart yarışı oyunu oynamak için kontrolör olarak kullanın.
 • Esplora Pong: İşleme kullanarak Esplora ile Pong oynayın.
 • Esplora Remote: Esplora'yı İşlemeye bağlayın ve çıkışları kontrol edin.
 • Esplora Table: Esplora sensör bilgilerini bir tablo biçiminde yazdırın.

Ethernet Library

GSM Library

 • Gsm Web İstemcisi : Bir web sitesinin içeriğini GPRS aracılığıyla Arduino kartınıza indirin.
 • Gsm Web Server: GPRS üzerinden kablosuz bir web sunucusu oluşturun.
 • Make Voice Call: Seri Monitörden telefon görüşmeleri yapmak için kalkanınızı alın.
 • Send SMS: Farklı telefon numaralarına SMS mesajları yazmak için Seri Monitörü kullanın.
 • Receive Voice Call: Sesli arama alırken modemin durumunu kontrol edin.
 • Receive SMS: SMS mesajlarını okuyun ve Seri Monitöre yönlendirin.

TOOLS

 • Band Management: GSM kalkanının bağlandığı bandı yönetin.
 • GSM Scan Networks: Kullanılabilir ağları kontrol edin.
 • Pin Management: SIM kartınızın PIN numarasını yönetin.
 • Test GPRS: SIM kartınızı kullanarak GPRS şebekesinin düzgün çalışıp çalışmadığını test edin.
 • Test Modem: Modeminizin IMEI kodunu okuyun.
 • Test Web Server: GSM kalkanınızla bir web sunucusu oluşturun.

I2S Library

 • SimpleTone : I2S üzerinden basit bir ton oluşturun.
 • InputSerialPlotter: Seri plotter üzerinde bir I2S mikrofonu tarafından yakalanan giriş dalga formunu gösterin.

Liquid Crystal Library

 • Otomatik kaydırma : Metni sağa ve sola kaydır.
 • Blink: Blok stili imlecin kontrolü.
 • Cursor: Alt çizgi stili imlecin kontrolü.
 • Display: Ekrandakileri kaybetmeden ekranı çabucak boşaltın.
 • Hello World: "Merhaba dünya!" ve sıfırlamadan sonraki saniye.
 • Scroll: Metni sola ve sağa kaydırın.
 • Serial Display: Seri girişi kabul eder, görüntüler.
 • Set Cursor: İmleç konumunu ayarlayın.
 • Text Direction: Metnin imleçten hangi şekilde aktığını kontrol edin.

Robot Control Library

KEŞFETMEK
 • Logo : Robotunuza yerleşik klavyeden nereye geçeceğini söyleyin.
 • Line Following: Bir yarış pisti çizin ve robotunuzun üzerinde çalışmasını sağlayın.
 • Disco Bot: Robotunuzu 8-bit müzik kutusuna dönüştürün ve ritimle dans edin.
 • Compass: Bu dijital pusula ile bir hazine avı planlayın.
 • Inputs: Düğmeyi ve klavyeyi nasıl kontrol edeceğinizi öğrenin.
 • Wheel Calibration: Daha da iyi performans göstermesi için tekerlekleri ayarlayın.
 • Runaway Robot: Mesafe sensörü kullanarak robotunuzla etiket oynayın.
 • Remote Control: Botu uzaktan kumanda etmek için eski televizyonu yeniden kullanın.
 • Picture Browser: Kendi resimlerinizi kullanmak ister misiniz? Bu nasıl.
 • Rescue: Bir labirentte gizli incileri aramak için robotunuzu eğitin.
 • Hello User: Robotun hoş geldiniz demosunu kır ve kendininkini yap.
 • Calibrate Compass: Pusula modülünü eşit şekilde dönecek şekilde kalibre edin.

SD Library

 • Kart Bilgisi : SD kartınız hakkında bilgi alın.
 • Datalogger: Üç analog sensörden bir SD karta veri kaydedin.
 • Dump File: SD karttan bir dosya okuyun.
 • Files: Bir SD kart dosyası oluşturun ve imha edin.
 • List Files: SD karttaki bir dizindeki dosyaları yazdırın.
 • Read Write: SD karttan / SD karta veri okuma ve yazma.

Servo Library

 • Topuz : Bir potansiyometre ile bir servo konumunu kontrol edin.
 • Sweep: Servo motorun milini ileri geri süpürün.

Software Serial Library

SPI Library

Stepper Library

TFT Library

ARDUINO
 • TFT Bitmap Logosu : Bir mikro SD karttan bir görüntü dosyası okuyun ve rastgele konumlarda çizin.
 • TFT Color Picker: Üç sensörle, TFT ekranın rengini değiştirin.
 • TFT Display Text: Bir sensörün değerini okuyun ve ekrana yazdırın.
 • TFT Etch a Sketch: Klasik Etch-a-Sketch'ün Arduino versiyonu.
 • TFT Graph: Değişken dirençten TFT'ye değerleri grafikleyin.
 • TFT Pong: Klasik oyunun Arduino uygulaması.

ESPLORA

Vidor libraries

 • Enable Camera: Kameradan HDMI monitöre video akışını etkinleştirir.
 • Draw Logo: Arduino Logosunu bir HDMI monitör üzerine çizin.
 • QR Recognition: QR kütüphanesi, QR kod işaretleyicilerini ve verilerini tanımanızı sağlar.
 • Encoder: Kolayca kareleme kodlayıcılarını yönetin ve asla bir impulsu kaybetmeyin.

WiFi Library

WiFi NINA Library

WiFi Shield 101 Library

Wire Library

 • Dijital Potansiyometre : Analog Aygıtları Kontrol Etme AD5171 Dijital Potansiyometre.
 • Master Reader/Slave Writer: İki Arduino kartını I2C aracılığıyla bir Master Reader / Slave Sender yapılandırmasında birbirleriyle iletişim kuracak şekilde programlayın.
 • Master Writer/Slave receiver: İki Arduino kartını I2C aracılığıyla bir Master Writer / Slave Receiver yapılandırmasında birbirleriyle iletişim kuracak şekilde programlayın.
 • SFR Ranger Reader: I2C ile arayüzlü ultra-sonik bir menzil bulucu okuyun.