sq()Açıklama

Bir sayının karesini hesaplar: sayı kendisiyle çarpılır.

Sözdizimi

sq(x)

Parametreler

x : sayı. İzin verilen veri türleri: herhangi bir veri türü.

İadeler

Sayının karesi. Veri türü: double .

Notlar ve Uyarılar

sq() işlevinin uygulanma şekli nedeniyle, köşeli parantez içindeki diğer işlevleri kullanmaktan kaçının, yanlış sonuçlara yol açabilir.

Bu kod yanlış sonuçlar verecektir:

int inputSquared = sq(Serial.parseInt()); // avoid this

Bunun yerine şunu kullanın:

 int input = Serial.parseInt(); // keep other operations outside the sq function int inputSquared = sq(input); 

Ayrıca Bakınız