bitRead()Açıklama

Biraz sayı okur.

Sözdizimi

bitRead(x, n)

Parametreler

x : okunacak sayı.
n : en az anlamlı (en sağdaki) bit için 0'dan başlayarak hangi bitin okunacağı.

İadeler

Bitin değeri (0 veya 1).

Ayrıca Bakınız