constAçıklama

const anahtar sözcüğü sabit anlamına gelir. Değişkenin davranışını değiştirerek değişken " salt okunur " yapan değişken niteleyicidir . Bu, değişkenin türünün diğer herhangi bir değişkeni gibi kullanılabileceği, ancak değerinin değiştirilemeyeceği anlamına gelir. Bir const değişkenine değer atamaya çalışırsanız bir derleyici hatası alırsınız.

const anahtar sözcüğü ile tanımlanan sabitler, diğer değişkenleri yöneten değişken kapsam belirleme kurallarına uyar . Bu ve kullanma tuzaklar #define yapar const tanımlayan sabitleri için bir yöntemini anahtar kelime ve kullanılmasına göre tercih edilmektedir #define .

Örnek Kod

const float pi = 3.14;
float x;
// ....
x = pi * 2; // it's fine to use consts in math
pi = 7;     // illegal - you can't write to (modify) a constant

Notlar ve Uyarılar

#define veya const

Sayısal veya dize sabitleri oluşturmak için const veya #define kullanabilirsiniz. Diziler için const kullanmanız gerekir. Genel olarak sabitlerin tanımlanması için #define const tercih edilir.

Ayrıca Bakınız

LANGUAGE #define