%= (compound remainder)Açıklama

Bu, bir tamsayı diğerine bölündüğünde kalanını hesaplamak ve hesaplamanın yapıldığı değişkene geri atamak için kullanışlı bir stenondur.

Sözdizimi

x %= divisor; // equivalent to the expression x = x % divisor;

Parametreler

x : değişken. İzin verilen veri türleri: int .
divisor : sıfır olmayan değişken veya sabit. İzin verilen veri türleri: int .

Örnek Kod

int x = 7;
x %= 5;    // x now contains 2

Notlar ve Uyarılar

  1. Bileşik kalıntı operatörü şamandıralar üzerinde çalışmaz.

  2. İlk işlenen negatifse, sonuç negatiftir (veya sıfırdır). Bu nedenle, x negatifse x %= 10 sonucu her zaman 0 ile 9 arasında olmayacaktır.

Ayrıca Bakınız

LANGUAGE Remainder