digitalRead()Açıklama

Belirtilen dijital pimdeki değeri HIGH veya LOW okur.

Sözdizimi

digitalRead(pin)

Parametreler

pin : okumak istediğiniz Arduino pin numarası

İadeler

HIGH veya LOW

Örnek Kod

Pimi 13, giriş olarak bildirilen pim 7 ile aynı değere ayarlar.

int ledPin = 13; // LED connected to digital pin 13
int inPin = 7;  // pushbutton connected to digital pin 7
int val = 0;   // variable to store the read value

void setup() {
 pinMode(ledPin, OUTPUT); // sets the digital pin 13 as output
 pinMode(inPin, INPUT);  // sets the digital pin 7 as input
}

void loop() {
 val = digitalRead(inPin);  // read the input pin
 digitalWrite(ledPin, val); // sets the LED to the button's value
}

Notlar ve Uyarılar

Pim hiçbir şeye bağlı değilse, digitalRead() HIGH veya LOW dönebilir (ve bu rastgele değişebilir).

Analog giriş pinleri A0, A1, vb. Olarak adlandırılan dijital pinler olarak kullanılabilir. İstisna Arduino Nano, Pro Mini ve Mini'nin sadece analog girişler olarak kullanılabilen A6 ve A7 pinleri.

Ayrıca Bakınız