|| (logical or)Açıklama

İki işlenenden biri true olduğunda mantıksal VEYA true olur.

Örnek Kod

Bu operatör bir if ifadesinin koşulu içinde kullanılabilir.

if (x > 0 || y > 0) { // if either x or y is greater than zero
  // statements
}

Notlar ve Uyarılar

Boole'yi karıştırmayın || yönlü çift operatör VEYA operatör | (tek boru).

Ayrıca Bakınız

LANGUAGE | Bitwise OR