EsploraTemperatureSensor

Bu çizimde Esplora'nın sıcaklık sensörünün nasıl okunacağı gösterilmektedir. Sıcaklık sensörünü Farhenheit veya Santigrat cinsinden okuyabilirsiniz.

Gerekli Donanım

  • Arduino Esplora

Devre

Bu örnek için yalnızca Arduino Esplora'nız gereklidir. Esplora'yı bir USB kablosuyla bilgisayarınıza bağlayın ve Arduino'nun Seri Monitörünü açın.

Esplora'dan bilgisayarınıza veri gönderme sıcaklığı

Kod

Bilgisayarınıza veri göndermek için bir seri bağlantı açmanız gerekir. Esplora'da 9600 baud'da seri bağlantı noktası açmak için Serial.begin () kullanın.

Esplora.readTemperature () işlevi, değeri sıcaklık sensöründen alır. Seçiminize bağlı olarak sıcaklığı Santigrat derece veya Fahrenhayt derece olarak verecektir. Bir parametre alır, Celsius için DEGREES_C veya Fahrenheit için DEGREES_F.

Değerleri Seri Monitöre göndermek için Seri.print () öğesini çağırırsınız . Esplora bağlandığında ve Seri Monitör açıkken, şu şekilde bildirilen değerleri görmeye başlamalısınız:

Temperature is: 22 degrees Celsius, or 72 degrees Fahrenheit. Fahrenheit = (9/5 * Celsius) + 32 Temperature is: 21 degrees Celsius, or 72 degrees Fahrenheit. Fahrenheit = (9/5 * Celsius) + 32

/*
  Esplora Temperature Sensor

 This  sketch shows you how to read the Esplora's temperature sensor
 You can read the temperature sensor in Farhenheit or Celsius.

 Created on 22 Dec 2012
 by Tom Igoe

 This example is in the public domain.
 */

#include <Esplora.h>

void setup() {
  Serial.begin(9600);      // initialize serial communications with your computer
}

void loop() {
  // read the temperature sensor in Celsius, then Fahrenheit:
  int celsius = Esplora.readTemperature(DEGREES_C);
  int fahrenheit = Esplora.readTemperature(DEGREES_F);

  // print the results:
  Serial.print("Temperature is: ");
  Serial.print(celsius);
  Serial.print(" degrees Celsius, or ");
  Serial.print(fahrenheit);
  Serial.println(" degrees Fahrenheit.");
  Serial.println("     Fahrenheit = (9/5 * Celsius) + 32");

  // wait a second before reading again:
  delay(1000);
}
[Kodu Al]

See Also