StringComparisonOperators

Dize karşılaştırma işleçleri == != , > , < , >= , <= Ve equals() ve equalsIgnoreCase() yöntemleri, Dizeler arasında alfabetik karşılaştırmalar yapmanızı sağlar. Diğer şeylerin yanı sıra sıralamak ve alfabetikleştirmek için kullanışlıdırlar.

== işleci ve equals() yöntemi aynı şekilde çalışır. Diğer bir deyişle,

if (stringOne.equals(stringTwo)) {

ile aynı

if (stringOne ==stringTwo) {

">" (Büyüktür) ve "<" (küçüktür) işleçleri, dizeleri alfabetik sırayla, ikisinin farklı olduğu ilk karakterde değerlendirir. Yani, örneğin "a" < "b" ve "1" < "2" , ancak "999" > "1000" çünkü 9 1'den sonra geliyor.

Dikkat: Dize karşılaştırma işleçleri, sayısal dizeleri karşılaştırırken kafa karıştırıcı olabilir, çünkü sayılar sayı olarak değil dizgi olarak ele alınır. Sayıları karşılaştırmanız gerekiyorsa, bunları Dize olarak değil, ints, float veya longs olarak karşılaştırın.

Gerekli Donanım

 • Arduino veya Genuino Kurulu

Devre

Bu örnek için devre yoktur, ancak kartınızın bilgisayarınıza USB ile bağlanması ve Arduino Yazılımının (IDE) seri monitör penceresinin açık olması gerekir.

Kod


/*
 Comparing Strings

 Examples of how to compare Strings using the comparison operators

 created 27 Jul 2010
 modified 2 Apr 2012
 by Tom Igoe

 This example code is in the public domain.

 http://www.arduino.cc/en/Tutorial/StringComparisonOperators
*/

String stringOne, stringTwo;

void setup() {
 // Open serial communications and wait for port to open:
 Serial.begin(9600);
 while (!Serial) {
  ; // wait for serial port to connect. Needed for native USB port only
 }


 stringOne = String("this");
 stringTwo = String("that");
 // send an intro:
 Serial.println("\n\nComparing Strings:");
 Serial.println();

}

void loop() {
 // two Strings equal:
 if (stringOne == "this") {
  Serial.println("StringOne == \"this\"");
 }
 // two Strings not equal:
 if (stringOne != stringTwo) {
  Serial.println(stringOne + " =! " + stringTwo);
 }

 // two Strings not equal (case sensitivity matters):
 stringOne = "This";
 stringTwo = "this";
 if (stringOne != stringTwo) {
  Serial.println(stringOne + " =! " + stringTwo);
 }
 // you can also use equals() to see if two Strings are the same:
 if (stringOne.equals(stringTwo)) {
  Serial.println(stringOne + " equals " + stringTwo);
 } else {
  Serial.println(stringOne + " does not equal " + stringTwo);
 }

 // or perhaps you want to ignore case:
 if (stringOne.equalsIgnoreCase(stringTwo)) {
  Serial.println(stringOne + " equals (ignoring case) " + stringTwo);
 } else {
  Serial.println(stringOne + " does not equal (ignoring case) " + stringTwo);
 }

 // a numeric String compared to the number it represents:
 stringOne = "1";
 int numberOne = 1;
 if (stringOne.toInt() == numberOne) {
  Serial.println(stringOne + " = " + numberOne);
 } // two numeric Strings compared:
 stringOne = "2";
 stringTwo = "1";
 if (stringOne >= stringTwo) {
  Serial.println(stringOne + " >= " + stringTwo);
 }

 // comparison operators can be used to compare Strings for alphabetic sorting too:
 stringOne = String("Brown");
 if (stringOne < "Charles") {
  Serial.println(stringOne + " < Charles");
 }

 if (stringOne > "Adams") {
  Serial.println(stringOne + " > Adams");
 }

 if (stringOne <= "Browne") {
  Serial.println(stringOne + " <= Browne");
 }


 if (stringOne >= "Brow") {
  Serial.println(stringOne + " >= Brow");
 }

 // the compareTo() operator also allows you to compare Strings
 // it evaluates on the first character that's different.
 // if the first character of the String you're comparing to comes first in
 // alphanumeric order, then compareTo() is greater than 0:
 stringOne = "Cucumber";
 stringTwo = "Cucuracha";
 if (stringOne.compareTo(stringTwo) < 0) {
  Serial.println(stringOne + " comes before " + stringTwo);
 } else {
  Serial.println(stringOne + " comes after " + stringTwo);
 }

 delay(10000); // because the next part is a loop:

 // compareTo() is handy when you've got Strings with numbers in them too:

 while (true) {
  stringOne = "Sensor: ";
  stringTwo = "Sensor: ";

  stringOne += analogRead(A0);
  stringTwo += analogRead(A5);

  if (stringOne.compareTo(stringTwo) < 0) {
   Serial.println(stringOne + " comes before " + stringTwo);
  } else {
   Serial.println(stringOne + " comes after " + stringTwo);

  }
 }
}

See Also