EEPROMClear

Arduino ve Genuino kartlarındaki mikro denetleyicide, kart kapatıldığında (küçük bir sabit sürücü gibi) değerleri tutulan 512 bayt EEPROM: bellek bulunur.

Bu örnek, EEPROM.write () işlevini kullanarak tüm bu baytların 0 olarak nasıl ayarlanacağını, yeni bilgileri tutmaya nasıl başlatacaklarını gösterir .

Gerekli Donanım

 • Arduino veya Genuino Kurulu

Devre

Bu örnek için devre yok.

Şemalar

Kod


/*
 * EEPROM Clear
 *
 * Sets all of the bytes of the EEPROM to 0.
 * Please see eeprom_iteration for a more in depth
 * look at how to traverse the EEPROM.
 *
 * This example code is in the public domain.
 */

#include 

void setup() {
 // initialize the LED pin as an output.
 pinMode(13, OUTPUT);
 
 /***
  Iterate through each byte of the EEPROM storage.

  Larger AVR processors have larger EEPROM sizes, E.g:
  - Arduno Duemilanove: 512b EEPROM storage.
  - Arduino Uno:    1kb EEPROM storage.
  - Arduino Mega:    4kb EEPROM storage.

  Rather than hard-coding the length, you should use the pre-provided length function.
  This will make your code portable to all AVR processors.
 ***/

 for (int i = 0 ; i < EEPROM.length() ; i++) {
  EEPROM.write(i, 0);
 }

 // turn the LED on when we're done
 digitalWrite(13, HIGH);
}

void loop() {
 /** Empty loop. **/
}

See Also

 • EEPROM.write()

 • if()
 • EEPROM library reference
 • EEPROM Write- A0'dan okunan değerleri EEPROM'a kaydeder.
 • EEPROM Crc- EEPROM içeriğinin CRC'sini bir diziymiş gibi hesaplar.
 • EEPROM Iteration- EEPROM bellek konumlarından nasıl geçileceği ile ilgili programlama örnekleri.
 • EEPROM Put- Değişken anlambilim kullanarak değerleri EEPROM'a koyun (EEPROM.write () öğesinden farklıdır).
 • EEPROM Get- EEPROM'dan değerler alın ve seri halinde kayan nokta olarak yazdırın.
 • EEPROM Update- EEPROM ömrünü uzatmak için A0'dan okunan değerleri EEPROM'a kaydeder ve değeri yalnızca farklıysa yazar.