Blink

Bu örnek, fiziksel çıkışı görmek için Arduino veya Genuino ile yapabileceğiniz en basit şeyi gösterir: yerleşik LED'i yanıp söner.

Gerekli Donanım

 • Arduino veya Genuino Kurulu

isteğe bağlı

 • LED
 • 220 ohm direnç

Devre

Bu örnek, Arduino ve Genuino kartlarının çoğunda bulunan yerleşik LED'i kullanır. Bu LED dijital bir pime bağlıdır ve numarası kart tipinden kart tipine değişebilir. Hayatınızı kolaylaştırmak için, her kart tanımlayıcı dosyasında belirtilen bir sabitimiz var. Bu sabit LED_BUILTIN'dir ve dahili LED'i kolayca kontrol etmenizi sağlar. İşte sabit ve dijital pim arasındaki yazışma.

 • D13 - 101
 • D13 - Teslim Tarihi
 • D1 - Gemma
 • D13 - Intel Edison
 • D13 - Intel Galileo Gen2
 • D13 - Leonardo ve Mikro
 • D13 - LilyPad
 • D13 - LilyPad USB
 • D13 - MEGA2560
 • D13 - Mini
 • D6 - MKR1000
 • D13 - Nano
 • D13 - Pro
 • D13 - Pro Mini
 • D13 - UNO
 • D13 - Yún
 • D13 - Sıfır


Bu çizim ile harici bir LED'i yakmak istiyorsanız, direncin bir ucunu LED_BUILTIN sabitine karşılık gelen dijital pime bağladığınız bu devreyi inşa etmeniz gerekir. LED'in uzun ayağını (anot adı verilen pozitif bacak) direncin diğer ucuna bağlayın. LED'in kısa ayağını (katot adı verilen negatif bacak) GND'ye bağlayın. Aşağıdaki şemada, LED_BUILTIN değeri olarak D13 bulunan bir UNO kartını gösteriyoruz.

LED ile seri halde direncin değeri 220 ohm'dan farklı olabilir; LED 1K ohm'a kadar olan değerlerle de yanar.

Şematik

Kod

Devreyi kurduktan sonra Arduino veya Genuino kartınızı bilgisayarınıza takın, Arduino Yazılımını (IDE) başlatın ve aşağıdaki kodu girin. Dosya / Örnekler / 01.Basics / Blink menüsünden de yükleyebilirsiniz. Yaptığınız ilk şey LED_BUILTIN pinini hat ile çıkış pin olarak başlatmaktır

pinMode(LED_BUILTIN, OUTPUT);

Ana döngüde, LED'i hatla açarsınız:

digitalWrite(LED_BUILTIN, HIGH);

Bu, LED anoduna 5 volt sağlar. Bu, LED'in pinleri arasında bir voltaj farkı yaratır ve onu yakar. Sonra hat ile kapatırsınız:

digitalWrite(LED_BUILTIN, LOW);

Bu, LED_BUILTIN pimini 0 volta geri alır ve LED'i kapatır. Açık ve kapalı arasında, bir kişinin değişikliği görmesi için yeterli zaman istersiniz, bu nedenle delay() komutları panoya 1000 milisaniye veya bir saniye boyunca hiçbir şey yapmamasını söyler. delay() komutunu kullandığınızda, bu süre boyunca başka bir şey olmaz. Temel örnekleri anladıktan sonra, başka şeyler yaparken nasıl gecikme oluşturacağınızı öğrenmek için BlinkWithoutDelay örneğine bakın.

Bu örneği anladıktan sonra, anakarta bağlı bir anahtarın nasıl okunacağını öğrenmek için DigitalReadSerial örneğine bakın.


/*
 Blink

 Turns an LED on for one second, then off for one second, repeatedly.

 Most Arduinos have an on-board LED you can control. On the UNO, MEGA and ZERO
 it is attached to digital pin 13, on MKR1000 on pin 6. LED_BUILTIN is set to
 the correct LED pin independent of which board is used.
 If you want to know what pin the on-board LED is connected to on your Arduino
 model, check the Technical Specs of your board at:
 https://www.arduino.cc/en/Main/Products

 modified 8 May 2014
 by Scott Fitzgerald
 modified 2 Sep 2016
 by Arturo Guadalupi
 modified 8 Sep 2016
 by Colby Newman

 This example code is in the public domain.

 http://www.arduino.cc/en/Tutorial/Blink
*/

// the setup function runs once when you press reset or power the board
void setup() {
 // initialize digital pin LED_BUILTIN as an output.
 pinMode(LED_BUILTIN, OUTPUT);
}

// the loop function runs over and over again forever
void loop() {
 digitalWrite(LED_BUILTIN, HIGH);  // turn the LED on (HIGH is the voltage level)
 delay(1000);            // wait for a second
 digitalWrite(LED_BUILTIN, LOW);  // turn the LED off by making the voltage LOW
 delay(1000);            // wait for a second
}

See Also