ConnectWithWEP

Bu örnek, Arduino WiFi kalkanı ile WEP şifreli 802.11b / g ağına nasıl bağlanacağınızı gösterir. Arduino Software (IDE) seri monitörünüz bağlandıktan sonra bağlantı hakkında bilgi verecektir.

Gerekli Donanım

  • Arduino WiFi Kalkanı
  • Kalkan uyumlu Arduino veya Genuino kartı

Devre

WiFi kalkanı, HDG104 modülüne SPI bağlantısı için 10, 11, 12 ve 13 pinlerini kullanır. Dijital pim 4, SD karttaki ikincil seçim pimini kontrol etmek için kullanılır.

Bu örnek için İnternet'e bağlanan bir 802.11b / g kablosuz ağa erişiminizin olması gerekir. Çizimdeki ağ ayarlarını, belirli ağlarınızın SSID'sine karşılık gelecek şekilde değiştirmeniz gerekecektir.

WEP ağ parolaları, anahtarlar olarak bilinen onaltılık dizelerdir. WEP ağında 4 farklı anahtar bulunabilir; her tuşa bir "Anahtar Dizini" değeri atanır. WEP şifreli ağlar için SSID'ye, anahtara ve anahtar numarasına ihtiyacınız vardır.

Yukarıdaki görüntüde Arduino, WiFi kalkanının altında istiflenecekti.

Kod

/*

 This example connects to a WEP-encrypted Wifi network.
 Then it prints the  MAC address of the Wifi shield,
 the IP address obtained, and other network details.

 If you use 40-bit WEP, you need a key that is 10 characters long,
 and the characters must be hexadecimal (0-9 or A-F).
 e.g.  for 40-bit, ABBADEAF01 will work, but ABBADEAF won't work
 (too short) and ABBAISDEAF won't work (I and S are not
 hexadecimal characters).

 For 128-bit, you need a string that is 26 characters long.
 D0D0DEADF00DABBADEAFBEADED will work because it's 26 characters,
 all in the 0-9, A-F range.

 Circuit:
 * WiFi shield attached

 created 13 July 2010
 by dlf (Metodo2 srl)
 modified 31 May 2012
 by Tom Igoe
 */

#include <SPI.h>
#include <WiFi.h>

char ssid[] = "yourNetwork";                     // your network SSID (name)
char key[] = "D0D0DEADF00DABBADEAFBEADED";       // your network key
int keyIndex = 0;                                // your network key Index number
int status = WL_IDLE_STATUS;                     // the Wifi radio's status

void setup() {
  //Initialize serial and wait for port to open:
  Serial.begin(9600);
  while (!Serial) {
    ; // wait for serial port to connect. Needed for native USB port only
  }

  // check for the presence of the shield:
  if (WiFi.status() == WL_NO_SHIELD) {
    Serial.println("WiFi shield not present");
    // don't continue:
    while (true);
  }

  String fv = WiFi.firmwareVersion();
  if (fv != "1.1.0") {
    Serial.println("Please upgrade the firmware");
  }

  // attempt to connect to Wifi network:
  while (status != WL_CONNECTED) {
    Serial.print("Attempting to connect to WEP network, SSID: ");
    Serial.println(ssid);
    status = WiFi.begin(ssid, keyIndex, key);

    // wait 10 seconds for connection:
    delay(10000);
  }

  // once you are connected :
  Serial.print("You're connected to the network");
  printCurrentNet();
  printWifiData();
}

void loop() {
  // check the network connection once every 10 seconds:
  delay(10000);
  printCurrentNet();
}

void printWifiData() {
  // print your WiFi shield's IP address:
  IPAddress ip = WiFi.localIP();
  Serial.print("IP Address: ");
  Serial.println(ip);
  Serial.println(ip);

  // print your MAC address:
  byte mac[6];
  WiFi.macAddress(mac);
  Serial.print("MAC address: ");
  Serial.print(mac[5], HEX);
  Serial.print(":");
  Serial.print(mac[4], HEX);
  Serial.print(":");
  Serial.print(mac[3], HEX);
  Serial.print(":");
  Serial.print(mac[2], HEX);
  Serial.print(":");
  Serial.print(mac[1], HEX);
  Serial.print(":");
  Serial.println(mac[0], HEX);
}

void printCurrentNet() {
  // print the SSID of the network you're attached to:
  Serial.print("SSID: ");
  Serial.println(WiFi.SSID());

  // print the MAC address of the router you're attached to:
  byte bssid[6];
  WiFi.BSSID(bssid);
  Serial.print("BSSID: ");
  Serial.print(bssid[5], HEX);
  Serial.print(":");
  Serial.print(bssid[4], HEX);
  Serial.print(":");
  Serial.print(bssid[3], HEX);
  Serial.print(":");
  Serial.print(bssid[2], HEX);
  Serial.print(":");
  Serial.print(bssid[1], HEX);
  Serial.print(":");
  Serial.println(bssid[0], HEX);

  // print the received signal strength:
  long rssi = WiFi.RSSI();
  Serial.print("signal strength (RSSI):");
  Serial.println(rssi);

  // print the encryption type:
  byte encryption = WiFi.encryptionType();
  Serial.print("Encryption Type:");
  Serial.println(encryption, HEX);
  Serial.println();
}
[Kodu Al]

See Also