UDPSendReceiveString

UDP ile Dize Gönderme ve Alma

Bu örnekte, UDP protokolü (Evrensel Datagram Paketi) aracılığıyla metin dizeleri göndermek ve almak için Ethernet Kalkanınızı ve Arduino'nuzu kullanacaksınız. Göndermek ve göndermek için başka bir cihaza ihtiyacınız olacak. Kodun sonunda bulunan İşleme çizimi, bu örneği çalıştıran Arduino'nuza gönderilir ve ondan alınır.

Gerekli Donanım

Devre

Ethernet kalkanı, bir WIZNet Ethernet denetleyicisini SPI veri yolu üzerinden Arduino veya Genuino kartlarına bağlamanızı sağlar. Ethernet denetleyici yongasına SPI bağlantısı için yonga seçimi olarak ICSP başlık pimlerini ve pin 10'u kullanır. Ethernet kalkanının sonraki modellerinde de bir SD Kart bulunur. Dijital pim 4, SD karttaki ikincil seçim pimini kontrol etmek için kullanılır.

Kalkan bir Ethernet kablosuyla bir ağa bağlanmalıdır. Programdaki ağ ayarlarını ağınıza uygun olacak şekilde değiştirmeniz gerekecektir.

Fritzing kullanılarak geliştirilen görüntü . Daha fazla devre örneği için Fritzing proje sayfasına bakın

Yukarıdaki görüntüde, Arduino veya Genuino kartı Ethernet kalkanının altına istiflenecektir.

Şematik

kod


/*
 UDPSendReceive
 
 This sketch receives UDP message strings, prints them to the serial port
 and sends an "acknowledge" string back to the sender
 
 A Processing sketch is included at the end of file that can be used to send 
 and received messages for testing with a computer.
 
 created 21 Aug 2010
 by Michael Margolis
 
 This code is in the public domain.
 
 */


#include      // needed for Arduino versions later than 0018
#include 
#include  // UDP library from: bjoern@cs.stanford.edu 12/30/2008


// Enter a MAC address and IP address for your controller below.
// The IP address will be dependent on your local network:
byte mac[] = { 
 0xDE, 0xAD, 0xBE, 0xEF, 0xFE, 0xED };
IPAddress ip(192, 168,1,177);

unsigned int localPort = 8888;       // local port to listen on

// buffers for receiving and sending data
char packetBuffer[UDP_TX_PACKET_MAX_SIZE]; //buffer to hold incoming packet,
char ReplyBuffer[] = "acknowledged";    // a string to send back

// An EthernetUDP instance to let us send and receive packets over UDP
EthernetUDP Udp;

void setup() {
 // start the Ethernet and UDP:
 Ethernet.begin(mac,ip);
 Udp.begin(localPort);

 Serial.begin(9600);
}

void loop() {
 // if there's data available, read a packet
 int packetSize = Udp.parsePacket();
 if(packetSize)
 {
  Serial.print("Received packet of size ");
  Serial.println(packetSize);
  Serial.print("From ");
  IPAddress remote = Udp.remoteIP();
  for (int i =0; i < 4; i++)
  {
   Serial.print(remote[i], DEC);
   if (i < 3)
   {
    Serial.print(".");
   }
  }
  Serial.print(", port ");
  Serial.println(Udp.remotePort());

  // read the packet into packetBufffer
  Udp.read(packetBuffer,UDP_TX_PACKET_MAX_SIZE);
  Serial.println("Contents:");
  Serial.println(packetBuffer);

  // send a reply, to the IP address and port that sent us the packet we received
  Udp.beginPacket(Udp.remoteIP(), Udp.remotePort());
  Udp.write(ReplyBuffer);
  Udp.endPacket();
 }
 delay(10);
}


/*
 Processing sketch to run with this example
 =====================================================
 
 // Processing UDP example to send and receive string data from Arduino 
 // press any key to send the "Hello Arduino" message
 
 
 import hypermedia.net.*;
 
 UDP udp; // define the UDP object
 
 
 void setup() {
 udp = new UDP( this, 6000 ); // create a new datagram connection on port 6000
 //udp.log( true ); 		// <-- printout the connection activity
 udp.listen( true );      // and wait for incoming message 
 }
 
 void draw()
 {
 }
 
 void keyPressed() {
 String ip    = "192.168.1.177";	// the remote IP address
 int port    = 8888;		// the destination port
 
 udp.send("Hello World", ip, port );  // the message to send
 
 }
 
 void receive( byte[] data ) { 			// <-- default handler
 //void receive( byte[] data, String ip, int port ) {	// <-- extended handler
 
 for(int i=0; i < data.length; i++) 
 print(char(data[i])); 
 println();  
 }
 */


İşleme Kodu

İşleme çizimini yukarıdaki kod örneğinden kopyalayın. İşleme taslağı penceresine herhangi bir harf yazdığınızda, Arduino'ya UDP aracılığıyla bir dize gönderilir.

Ayrıca bakınız