StringToInt

ToInt () işlevi, bir String'i bir tamsayı numarasına dönüştürmenizi sağlar.

Bu örnekte, pano bir satırsonu görene kadar bir seri giriş dizesi okur, sonra karakterler basamaksa dizeyi sayıya dönüştürür. Kodu panonuza yükledikten sonra, Arduino IDE seri monitörünü açın, bazı numaralar girin ve gönder tuşuna basın. Yönetim kurulu bu numaraları size tekrar edecektir. Sayısal olmayan bir karakter gönderildiğinde neler olduğunu gözlemleyin.

Gerekli Donanım:

 • Arduino veya Genuino Kurulu

Devre

Bu örnek için devre yoktur, ancak kartınızın bilgisayarınıza USB ile bağlanması ve Arduino Yazılımının (IDE) seri monitör penceresinin açık olması gerekir.

Kod


/*
 String to Integer conversion

 Reads a serial input string until it sees a newline, then converts the string
 to a number if the characters are digits.

 The circuit:
 - No external components needed.

 created 29 Nov 2010
 by Tom Igoe

 This example code is in the public domain.

 http://www.arduino.cc/en/Tutorial/StringToInt
*/

String inString = "";  // string to hold input

void setup() {
 // Open serial communications and wait for port to open:
 Serial.begin(9600);
 while (!Serial) {
  ; // wait for serial port to connect. Needed for native USB port only
 }

 // send an intro:
 Serial.println("\n\nString toInt():");
 Serial.println();
}

void loop() {
 // Read serial input:
 while (Serial.available() > 0) {
  int inChar = Serial.read();
  if (isDigit(inChar)) {
   // convert the incoming byte to a char and add it to the string:
   inString += (char)inChar;
  }
  // if you get a newline, print the string, then the string's value:
  if (inChar == '\n') {
   Serial.print("Value:");
   Serial.println(inString.toInt());
   Serial.print("String: ");
   Serial.println(inString);
   // clear the string for new input:
   inString = "";
  }
 }
}

See Also