StringAppendOperator

String'leri StringAdditionOperator kullanarak diğer veri nesneleriyle birleştirebildiğiniz gibi, += operatörünü ve concat() yöntemini kullanarak Dizelere şeyler ekleyebilirsiniz. += İşleci ve concat() yöntemi aynı şekilde çalışır, bu yalnızca hangi stili tercih ettiğinizle ilgilidir. Aşağıdaki iki örnek her ikisini de gösterir ve aynı Dizeyle sonuçlanır:

String stringOne = "A long integer: "; // using += to add a long variable to a string: stringOne += 123456789;

veya

String stringTwo = "A long integer: "; // using concat() to add a long variable to a string: stringTwo.concat(123456789);

Her iki durumda da, stringOne eşittir "Uzun bir tamsayı: 123456789". + İşleci gibi, bu işleçler de veri nesnelerinin birleşiminden daha uzun dizeler oluşturmak için kullanışlıdır.

Gerekli Donanım

 • Arduino veya Genuino Kurulu

Devre

Bu örnek için devre yoktur, ancak kartınızın bilgisayarınıza USB ile bağlanması ve Arduino Yazılımının (IDE) seri monitör penceresinin açık olması gerekir.

Kod


/*
 Appending to Strings using the += operator and concat()

 Examples of how to append different data types to Strings

 created 27 Jul 2010
 modified 2 Apr 2012
 by Tom Igoe

 This example code is in the public domain.

 http://www.arduino.cc/en/Tutorial/StringAppendOperator
*/

String stringOne, stringTwo;

void setup() {
 // Open serial communications and wait for port to open:
 Serial.begin(9600);
 while (!Serial) {
  ; // wait for serial port to connect. Needed for native USB port only
 }

 stringOne = String("Sensor ");
 stringTwo = String("value");
 // send an intro:
 Serial.println("\n\nAppending to a String:");
 Serial.println();
}

void loop() {
 Serial.println(stringOne); // prints "Sensor "

 // adding a string to a String:
 stringOne += stringTwo;
 Serial.println(stringOne); // prints "Sensor value"

 // adding a constant string to a String:
 stringOne += " for input ";
 Serial.println(stringOne); // prints "Sensor value for input"

 // adding a constant character to a String:
 stringOne += 'A';
 Serial.println(stringOne);  // prints "Sensor value for input A"

 // adding a constant integer to a String:
 stringOne += 0;
 Serial.println(stringOne);  // prints "Sensor value for input A0"

 // adding a constant string to a String:
 stringOne += ": ";
 Serial.println(stringOne); // prints "Sensor value for input"

 // adding a variable integer to a String:
 stringOne += analogRead(A0);
 Serial.println(stringOne);  // prints "Sensor value for input A0: 456" or whatever analogRead(A0) is

 Serial.println("\n\nchanging the Strings' values");
 stringOne = "A long integer: ";
 stringTwo = "The millis(): ";

 // adding a constant long integer to a String:
 stringOne += 123456789;
 Serial.println(stringOne);  // prints "A long integer: 123456789"

 // using concat() to add a long variable to a String:
 stringTwo.concat(millis());
 Serial.println(stringTwo); // prints "The millis(): 43534" or whatever the value of the millis() is

 // do nothing while true:
 while (true);
}

See Also